Archeologen vinden Middeleeuwse bewoningssporen

Historie minnend Ermelo kan opnieuw haar hart ophalen nu er op de locatie van voormalig Taxi Bakker in de Stationsstraat sporen uit de Middeleeuwen zijn gevonden. De archeologische resten zijn afgelopen dagen door de deskundigen blootgelegd. Projectleider Sander Diependaal van Econsultancy meet alle vondsten en verkleuringen in.

foto: Natalie Overkamp

foto: Natalie Overkamp

“Het wijst op 10e en 11e eeuw,” vertelt hij. In maart zijn een aantal proefsleuven op deze locatie gegraven. Hoewel graaf- en sloopwerkzaamheden natuurlijk delen van dit gebied verstoord hebben, bleek maandag toch al snel dat de grond nog voldoende in takt was. “We hebben bijna 250 sporen kunnen inmeten.” De oudste bewoningssporen dateren van de 10e eeuw en horen bij een nederzetting uit de Middeleeuwen. “Dat zou overeen kunnen komen met de datering van de Oude Kerk,” vertelt beleidsmedewerker van de gemeente Ermelo Peter van der Kemp, die samen met regioarcheoloog Maarten Wispelwey op het terrein loopt. “Het is mooi dat er op een relatief klein oppervlak zoveel gevonden wordt,” aldus de mannen.

Bootvormige boerderij

Zo vond men gisteren de paalsporen van een grote hutkom, een half ingegraven, rechthoekig gebouwtje met een zadeldak. Zo’n hutkom had in die tijd geen bovengrondse wanden en de dakconstructie rustte gedeeltelijk op het maaiveld. Eén van de archeologen haalt er een boek bij om een beeld te geven van hoe het er in de 10e eeuw ongeveer uitgezien moet hebben. Tien meter verderop zijn paalsporen van een Middeleeuwse boerderij gevonden. Het gaat om een bootvormige boerderij, een voorloper van het Hallenhuis.
De archeologen van Econsultancy hebben veel sporen ‘gecoupeerd’. Dit is een veldwerktechniek, het midden doorsnijden van een spoor en een deel ervan weggraven, zodat men het profiel goed kan bekijken en dat kan interpreteren. Ook worden de sporen gefotografeerd. Scherven krijgen vondstkaarten mee. Zo zijn er meerdere scherven van kogelpotten gevonden. Deze potten werden gebruikt voor huishoudelijke zaken. “Het was een standaard kookpot,” vertelt Peter Wemerman. Hij is aardewerkspecialist. “Deze potten werden gemaakt voor eigen gebruik en dus niet door gespecialiseerde pottenbakkers.” De scherven zijn zwart van het roet, wat duidt op het veelvuldig gebruik ervan. Wemerman heeft ook een scherf Pingsdorf wat geïmporteerd moet zijn uit Duitsland. De kleur van het baksel is wit/ geel.

Kinderacademie

Even dacht Diependaal ook een waterput te hebben gevonden. Zo’n Middeleeuwse bron is voor archeologen van onschatbare waarde. Helaas bleek de verkleuring uiteindelijk een kuil. Toch spreekt de projectleider van een hele interessante opgraving. “Het is weer een stukje van de puzzel,” zegt Peter van der Kemp. Vanuit zijn deskundigheid verzorgt hij donderdagmiddag 24 juli een kinderacademie over archeologie. “We starten om 14.00 uur in museum Het Pakhuis met een introductie om vervolgens een bezoek te brengen aan deze opgraving. Een unieke kans,” aldus Van der Kemp, die linken legt tussen archeologie en CSI, sporen vinden en interpreteren. Wie mee wil, kan zich aanmelden bij museum Het Pakhuis 0341 760777.

[bron: ermelovannu.nl]