Putten

Museum De Tien Malen

Museum De Tien Malen is te vinden op het volgende adres:

Garderenseweg 97, 3881 NC Putten  (op het landgoed Schovenhorst)
Tel. 0341 – 355485
b.g.g. 0341 – 354532
website: www.detienmalen.nl

Het museum geeft een beeld van het Puttens landschap in de loop der tijden en hoe mensen daar woonden en werkten.
De afdeling archeologie gaat over de geschiedenis van de archeologische vondsten vanaf de IJstijd tot de Middeleeuwen.

Om aan te geven wat dit concreet betekent een tweetal voorbeelden:

  • Een maquette probeert een beeld te geven hoe mensen woonden en werkten in de prehistorie en hun doden in grafheuvels begroeven.
  • Informatie over een opgraving van het Huiner grafveld (Putten)uit 1926 onder leiding van J.H.Holwerda.
    Hierbij zijn ook veel grafgiften uit dat grafveld uit de vroege Middeleeuwen te zien.