Speerpunt

Speerpunt is het kwartaalblad van de SANV. Hierin verschijnen berichten over de archeologie van de regio Noordwest Veluwe, soms iets erbuiten ook. Meestal zijn het artikelen voor de geïnteresseerde leek, een enkele keer verschijnt er ook een artikel dat meer voor de vrijwilliger in de archeologie is bestemd. Het is de bedoeling dat de artikelen wat meer diepgang en achtergrond informatie bieden dan de nieuwsberichten op de website.

Speenpunt verschijnt exclusief voor de donateurs van de SANV, en is beschikbaar in digitale vorm en gedrukt op papier.

Van 1999 tot en met 2001 verschenen 3 jaargangen, geprint in zwart-wit.

De losse nummers zijn, zolang de voorraad strekt, via de secretaris te bestellen.

De inhoudsopgaven van de 3 jaargangen staan hieronder.

De eerste nieuwe uitgave van Speerpunt is voor iedereen gratis te downloaden: Speerpunt, jaargang 4, nummer 1. Wilt u Speerpunt blijven ontvangen? Meld u zich dan aan als donateur.