Samenstelling Bestuur SANV

Bestuur Stichting Archeologie Noordwest Veluwe

Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van/voor de (vrijwillige) archeologen en andere archeologische vrijwilligers in de zes gemeentes: Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Daarnaast heeft de stichting uiteraard een dagelijks bestuur.
Teneinde de publiciteitstaak goed te kunnen vervullen is er een aantal functies die geen bestuursverantwoordelijkheid omvatten.
Onderstaande personen en functies zijn te bereiken door achter het tussen haakjes geplaatste, @archeologie-noordwest-veluwe.nl  te plakken

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Henk Stuurman (voorzitter)
Secretaris:Jan E. Mons (secretaris)
Penningmeester a.i.: Henk Stuurman (penningmeester)

Leden van het algemeen bestuur:
Naast de al genoemde voorzitter en secretaris zijn dat de vertegenwoordigers van de vrijwilligers in elk van de regiogemeente:
Harderwijk: Henk Stuurman (harderwijk)
Ermelo: vacant (ermelo)
Nunspeet: vacant (nunspeet)
Putten: Anneke Dikken (putten)
Elburg: vacant (elburg)
Oldebroek: vacant (oldebroek)

Andere functies (geen bestuursleden):
Webmaster: Stefan Belgers – Techweb Support  (webmaster)
Webredacteur: vacant (webredactie)
Redacteur Speerpunt: Ton van der Gaag – Gewoonton (redactie).

Hebt u belangstelling voor één van de vacante functies binnen de stichting? Kijk dan onder Vacatures voor een nadere beschrijving van deze functies. U bent van harte welkom!