Doelstellingen

Onze formele doelstellingen zijn:

  • Het bevorderen van de belangstelling voor de archeologie bij het grote publiek en de lokale/regionale overheid.
  • Het bevorderen van de beoefening van de amateurarcheologie op een professioneel niveau voorzover dat niet of onvoldoende kan worden ondersteund door de desbetreffende organisaties.
  • Het bevorderen van het behoud van archeologische vondsten en verzamelingen.
  • In, dan wel betrekking hebbende op de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek en haar omgeving.