Vacatures

De Stichting Archeologie Noordwest Veluwe is een kleine vrijwilligersorganisatie met ongeveer 40 donateurs. De stichting stelt zich o.a. ten doel de contacten en samenwerking tussen de vrijwillige archeologen onderling te bevorderen en daarnaast de interesse voor de archeologie bij de inwoners te vergroten. Ook streeft de stichting naar een totaaloverzicht van de archeologie van de regio. Meer informatie over SANV vind u op de Over SANV pagina.
Naast statuten heeft de stichting een huishoudelijk reglement waarin de taken van de bestuursleden zijn beschreven.

Het bestuur zoekt nog een aantal enthousiaste vrijwilligers v oor de volgende functies:

Gedetailleerde informatie vindt u door op de desbetreffende vacature te klikken.