Vertegenwoordigers

Plaats in het bestuur
De vertegenwoordigers vormen samen met het dagelijks bestuur het algemeen bestuur van de stichting. Elke gemeente in de regio kent één vertegenwoordiger. De gemeenten Harderwijk, Putten en Nunspeet zijn al voorzien van een dergelijke vertegenwoordiger (zie onder Samenstelling van het bestuur van de SANV).

Taken
De vertegenwoordigers zorgen voor de contacten met archeologische werkgroepen en (overheids) instanties binnen hun gemeente.
Zij controleren de gegevens in de plaatselijke gemeentegidsen, laten zo nodig correcties aanbrengen en geven wijzigingen (bijv. in het bestuur) zo snel mogelijk door aan de uitgever van de desbetreffende gemeentegids.
Zij informeren de webredacteur en redacteur van “Speerpunt” voortdurend over nieuws, artikelen, potentiële auteurs en gebeurtenissen van archeologisch belang in hun regio.

Vergaderingen
Het algemeen bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen: in het voorjaar de jaarvergadering, in het najaar de begrotingsvergadering. Normaliter wordt elk kwartaal vergaderd.

De stichting biedt:
Geregelde contacten met ander amateur-archeologen in de regio, kosteloze toegang tot “Speerpunt” en de digitale nieuwsbrief.
Deskundige ondersteuning in de te verrichten werkzaamheden.
Statuten en Huishoudelijk reglement zijn uiteraard beschikbaar.
Meer informatie over de SANV

Kwalificaties
Lid zijnde van of sprekend namens een plaatselijke archeologische werkgroep ligt voor de hand. We verwachten van het bestuurslid enige basiskennis van de lokale archeologie.

Tijdsbesteding
Ongeveer 4 uur per maand.